Jak začít

Naučit se vnímat qi (čchi), chcete-li "energii" a pak s ní pracovat, je vlastně docela jednoduché. Možná je to složitě popsáno v knihách, možná jste to už marně zkoušeli na kurzech tai ji (tchaj-ti, "tajči"), možná ani nejste o existenci této energie úplně přesvědčeni. Ale to vůbec nevadí. Stačí "vědět jak" a potom provádět jednotlivá cvičení. Provádění cviků je přitom až překvapivě snadné. Některé cviky lze dokonce popsat jen jednou větou. Naše západní mysl ale obvykle chce a potřebuje víc. Chceme poznat podstatu cvičení, pochopit princip, potřebujeme vědět "co cvičením získám a za jak dlouho", ujistit se, že to, co vnímám, je skutečně ono a je to tak správně. A o tom všem jsou kurzy.    

Zhong Yuan Qigong (Čung-juan čchi-kung)*, zkráceně ZY Qigong, je komplexní škola qigongu, která má velmi dobře rozpracovanou metodiku výuky. Jednotlivé cviky na sebe logicky navazují, začíná se technikami zlepšujícími zdraví těla, přes emoce až k mysli a duševní stránce. V ZY Qigong jsou vyškolenými lektory používány určité speciální metody výuky, pomocí kterých lze cvičení mnohem snáze pochopit a rychleji zvládnout a získat vlastní zkušenosti. Zjednodušeně lze říci, že učitel předává na kurzu energii s informací. Cílem je, aby po víkendovém kurzu byl každý schopen cvičit samostatně, bez chyb a s požadovanými výsledky. Ideálním způsobem jak začít, je tedy návštěva kurzu nebo výuky oprávněného lektora. Žádná kniha, video nebo vysvětlení od přátel, nemůže poskytnout tak dobrý základ pro správné a úspěšné samostatné cvičení ZY Qigong, jako výuka vedená lektorem, který byl vyškolen Mistrem Xu Mingtang, je jím oprávněn vyučovat kurz daného stupně a má s výukou zkušenosti. V případě zájmu, lze domluvit uspořádání kurzu ve vašem městě nebo i firemní výuku pro vedení nebo zaměstnance společnosti. 

Při výuce je každý cvik podrobně vysvětlen a ukázán a poté je procvičován všemi společně a vícekrát zopakován. Vždy je prostor pro zodpovězení otázek. Také je vždy upozorněno na chyby, které se mohou vyskytnout. U každého cviku je vysvětleno, jak působí na tělo, na energií a na mysl, resp. informaci, či duši. Lektor vždy nejen ukazuje a vysvětluje cvičení, ale pomáhá také všem účastníkům v tom, aby již během výuky, nebo co nejdříve po ní, získali výsledky cvičení a vlastní zkušenosti s energií (přesněji s qi).

Co s sebou na kurz?

Na kurz I. stupně a výuku není třeba si brát nic zvláštního (ani podložky, ani sportovní oblečení), nejsou třeba ani žádné předchozí vědomosti nebo znalosti. Podle místa výuky však obvykle bývají potřeba přezůvky. Ke cvičení jsou vhodné pohodlné boty bez vysokých podpatků a volnější oblečení nebránící pohybu a volnému dýchání, ideálně z přírodních materiálů. Cvičit lze obvykle třeba i v kanceláři po uvolnění opasku a kravaty, bývá vhodné sundat těsné náramky či prsteny, v některých případech i brýle. Některé cviky qigongu však lze praktikovat zcela nepozorovaně i při jízdě tramvají nebo při chůzi po městě.

Upozornění

Vzhledem k tomu, že se objevují případy, kdy se ZY Qigong pokoušejí vyučovat i lidé bez potřebných znalostí a bez vědomí a souhlasu oficiálních představitelů školy ZY Qigong, tedy zejména bez souhlasu Mistra Xu Mingtang, doporučuji, aby si každý ověřil, zda je jím vybraný kurz pořádán osobou oprávněnou k výuce, tedy že lektor vlastní certifikát opravňující ho učit daný stupeň. V případě pochybností lze kontaktovat Zhong Yuan Qigong Česká republika na emailu:   mail@zyq-cr.cz.

*Poznámka: Na prvním místě je na těchto stránkách uváděna transkripce pinyin, tedy oficiální přepis čínských znaků do latinky. V závorce pak uvádím i českou transkripci, která se poměrně úspěšně přibližuje čínské výslovnosti a je často používána např. i v knihách vydaných v České republice.

 

 

Logika tě dostane z bodu A do bodu B.

Představivost tě dostane všude.

Albert Einstein, Nobelova cena za fyziku

 

 

„Kolem nás neexistuje žádná hmota jako taková. Veškerá hmota má původ a existuje pouze jako důsledek síly, která nutí subatomární částice kmitat a udržuje na okamžik tento nanejvýš chvilkový subatomický vesmír pohromadě. Za existenci této síly je odpovědné naše vědomí a inteligentní mysl. Naše mysl je matkou veškeré hmoty.“ 

Max Planck, Nobelova cena za fyziku

Kontakt

Bc. Petr Kochlík
Ctěnická 695/13
Praha 9
190 00

728694999

© 2014 Všechna práva vyhrazena.