Image Medicine

Image Medicine (IM), či celým názvem Chinese Image Medicine (CIM), je specifickou částí Tradiční Čínské medicíny (TČM). V českém překladu bychom mohli hovořit o Medicíně obrazy mysli, popř. o Terapii obrazy mysli. V krátkosti lze Image Medicine charakterizovat takto:
 
Image Medicine je metoda, která zahrnuje metody diagnostiky, léčení a vlastní teorii. Vychází z poznatků a metod vynikajících čínských lékařů, jako byl Bian Que (Pien Čchüe) žijící v letech 407 - 310 p.n.l. Protože se Image Medicine historicky odkazuje na tohoto zázračného lékaře, bývá také označována za Medicínu Bian Que. V současné době je Image Medicine rozvíjena především prof. Xu Mingtang (USA), v souladu s poznatky moderní vědy, např. kvantové fyziky. Podrobné informace lze získat na stránkách Beijing Medical Research Kundawell Institute. Jeden z odkazů je také zde.
 
Image Medicine je založena na několika základních principech. Základní podstata metody spočívá v tom, že každá odchylka od normy určitého organizmu vyvolává změnu "obrazu", který je image terapeut schopen vnímat, vidět. Když image terapeut změní tento obraz ve své mysli, vědomí, dojde také ke změně obrazu v daném organizmu a tím k návratu do normálního stavu, k jeho správnému fungování.  
 
Hlavní metodou diagnostiky je diagnostika pomocí obrazů mysli. Tedy schopnost image terapeuta vidět stav organizmu a to na různých úrovních jako např. na úrovni fyzického těla, energie a duše. Obraz (image), který zde máme na mysli, je výsledkem smyslového vnímání. Nejde však o obraz vnějšího světa viděný s pomocí našich dvou očí, ale o obraz vnímaný pomocí tzv. třetího oka. S pomocí našich dvou očí můžeme vidět například povrch těla, jeho tvar, velikost, světlo, barvu. S pomocí třetího oka lze vidět i to, co je uvnitř - opět tvar, velikost, světlo, barvu atd. Jde o schopnost, kterou se lze naučit a rozvíjet ji. Schopnost vidět obrazy "zrakem mysli" je, pro mnoho lidí překvapivě, objektivní - různí terapeuti vidí na stejném místě stejný obraz. 
Hlavní metodou terapie je změna obrazu (v) mysli terapeuta, ale Image Medicine používá více různorodých metod. Image Medicine charakterizuje také to, že je založena na modelu života, podle něhož se člověk, skládá ze tří částí: fyzického těla, energie a duše. Tato koncepce umožňuje hledat příčiny potíží a jejich řešení velmi komplexně. Image Medicine proto může pomoci i v případech, kdy je příčina potíží mimo zorné pole jiných metod, které zkoumají například pouze úroveň fyzického těla.
 
 

Video o rozvoji Image Medicine s anglickými titulky.

 

Lékař Bian Que

 

Kontakt

Bc. Petr Kochlík
Ctěnická 695/13
Praha 9
190 00

728694999

© 2014 Všechna práva vyhrazena.