Nejčastější otázky

Co je qigong?

Velmi obecně lze jako qigong označit různorodá čínská cvičení, při nichž se kultivuje a využívá energie (qi). Slovo cvičení však v tomto případě nemusí odpovídat tomu, jak je pojem cvičení chápán na západě. V některých případech totiž toto cvičení nabývá spíše formu meditace. Při praktikování qigongu je nicméně kromě energie rozvíjeno také tělo a mysl a to v různé míře podle zaměření škol qigongu, kterých je celá řada. Qigong odedávna sloužil jak ke zlepšování zdraví, tak také ke zvýšení účinnosti technik bojových umění, ale třeba i k získání nesmrtelnosti, či osvícení. Mnoho technik bylo do nedávna tajných a některé nejsou veřejně vyučovány ani dnes. To je jeden z důvodů, proč tak úžasné cvičení není dodnes na západě tolik rozšířeno jako třeba jóga.


Je těžké se qigong naučit?

Ne:-). Techniky qigongu jsou v zásadě velmi jednoduché. Nejsou těžké na zapamatování a  nejsou ani fyzicky náročné. Ke cvičení nejsou třeba žádné zvláštní pomůcky, qigong také není náročný na prostor. Můžete cvičit i v garsonce nebo na židli v kanceláři. Lze ho nenápadně zařadit i do pracovního dne a některé cviky cvičit třeba při chůzi, cestou na jednání, nebo na nezáživné poradě. Ideální však je si najít na cvičení a na sebe čas a věnovat se chvíli jenom qigongu. Na druhou stranu je asi třeba říci, že jednoduchost cviků je možná jen zdánlivá, protože pro některé lidi je snazší jezdit do vyčerpání na rotopedu, než se uvolnit a zůstat chvíli v klidu. Ale i to je především otázka cviku a vložené „úsilí“ se bohatě vrátí. 


Jak dlouho to trvá, než cvičení přinese výsledky?

To je velmi individuální. Také záleží na tom, co od cvičení očekáváme. Pokud jde o vnímání energie a získání prvních pocitů (teplo, rozpínání, proudění…), obvykle na to stačí víkendový kurz, případně několik další dnů, či týdnů cvičení. Stává se, že praktikující nemá výrazné pocity při cvičení, přesto jsou výsledky, např. na zdraví, překvapivě výrazné. Někdy se již, například po víkendovém kurzu, zdravotní stav výrazně zlepší, někdy je zas třeba ujít poměrně dlouhou cestu, kdy je jednou lépe, jednou hůře, než dojde k uzdravení nebo zásadnímu zlepšení. V tom případě je třeba mít víru ve cvičení, v učitele a hlavně v sebe a vydržet cvičit. Naše tělo a energetický systém potřebují určitý čas na změnu a i mysli nějaký čas trvá, než se naučí být v klidu. Každý z nás je jiný, každý má jiné vlohy, jiné tělo a také jiné časové možnosti… a proto je rychlost pokroku různá. Nejlepší je cvičit bez očekávání výsledků a bez přemýšlení o úspěchu, tedy „jen cvičit“ – v opačném případě sami sobě klademe překážky pokroku.


Může cvičit i nemocný nebo postižený člověk?

Obecně ano, dalo by se říci, že zvláště pro nemocné je qigong velmi přínosný. V některých případech však je třeba vynechat určité cviky, nebo prvky cviků – například soustředění se na vrcholek hlavy v případě vysokého krevního tlaku, někdy je třeba zvolit určitou variantu, či modifikaci cviku, např. pokud je člověk upoután na vozík a nemůže cvičit ve stoje.


Jaký je rozdíl mezi tai ji (tchaj ti, „tajči“, „taichi“…) a qigongem?

Tai ji quan bylo dříve především tzv. vnitřním stylem bojového umění, což se dnes z mnoha důvodů zdá být těžko představitelné. Pro všeobecně známé pomalé pohyby je nyní tai ji považováno především za způsob zdravého pohybu. Ona vnitřní stránka tohoto původně bojového umění (která se dnes bohužel často vytrácí) zahrnuje i práci s energií, která je pro qigong typická. Mezi tai ji a qigongem je tak úzký vztah. Opravdu velmi zjednodušeně by asi šlo říci, že tai ji představuje především cvičení sestav plynulých pohybů, při kterých se také v různé míře pracuje s energií, zatímco qigong bývá často praktikován i staticky a využití různých druhů energie a technik práce s myslí je v něm mnohem širší a širší je i využití qigongu. 


Co je vlastně cílem cvičení qigongu?

Zjednodušeně být šťastný. Ve škole ZY Qigong nejprve pracujeme na zlepšení a upevnění fyzického zdraví, později také na harmonizaci emocí a zlepšení funkce jednotlivých orgánů, snažíme se také utišit mysl a naučit se účinně relaxovat. Pokud se někdo nespokojí se zdravím, lze pokračovat dále a věnovat se i duchovnímu rozvoji, který je hlavním cílem. Pokud někoho zajímá právě toto, tak prováděním cviků sloužících k získání zdraví určitě neztratí čas. Tyto „zdravotní cviky“ mají totiž více úrovní a účinků na tělo, energii i mysl, než se na první pohled zdá.
 

Máte také otázku? Napište mi...

Kontakt

Bc. Petr Kochlík
Ctěnická 695/13
Praha 9
190 00

728694999

© 2014 Všechna práva vyhrazena.