Instruktorský kurz - Tamara Martynová - PRAHA

05.04.2019 15:00

Instruktorský kurz s Tamarou I. Martynovou

Poprvé v ČR bude možné absolvovat instruktorský kurz. Kurz je určen pro ty, kdo se chtějí stát instruktorem s právem vyučovat I. stupeň, dále pro ty, kdo chtějí zvýšit stupeň, který vyučují a také pro ty, kdo chtějí hlouběji pochopit smysl praxe, ale neplánují vyučovat a získat certifikát učitele (v tom případě může účastník projít pouze výukou takové úrovně, kterou dříve absolvoval u certifikovaného instruktora - na kurzu I., II. III. st.).

Nezbytné podmínky pro získání instruktorského certifikátu s právem vyučovat I. stupeň:

- praktikovat nejméně dva roky od absolvování kurzu I. stupně

- v případě mnoholeté praxe by mezi posledním absolvováním I. st. a zkouškami na instruktora nemělo uplynout více než 5 let

- prokazatelné absolvování čtyř stupňů (certifikáty..), žádoucí je absolvování kurzu I. st. vícekrát

- je třeba umět správně praktikovat a vysvětlit všechny cviky popsané v knize Čung-juan čchi-kung, první stupeň, uvolnění těla.

Na závěr výuky budou probíhat zkoušky z teorie i praxe na kterých bude třeba ukázat správně cvičení a odpovědět ústně na otázky. Po kurzu je třeba samostatně sepsat a popsat, jakým způsobem bude chronologicky probíhat výuka na kurzu s posluchači. Tato práce může být odevzdána na semináři nebo zaslána emailem (rusky, anglicky nebo česky).

KDO: Tamara I. Martynová z Kyjeva. Tamara byla od počátku, kdy Mistr Xu Mingtang začal vyučovat mimo Čínu, jeho blízkou spolupracovnicí a organizátorkou a překladatelkou mnoha kurzů, retreatů a dalších akcí. Každý rok se také účastní několikatýdenních retreatů v Shaolinu. Je spoluautorkou prakticky všech dosud vydaných knih o ZY Qigong, včetně těch, které vyšly v českém a slovenském překladu. Tamara je velmi precizní lektorka, která dokáže vysvětlit smysl i těch nejmenších detailů cviků. Je oprávněna ustanovovat instruktory I.-III. stupně. Tamara přednáší v ruštině, bude zajištěn překlad do češtiny. 

KDY: 5.4.- 7.4. 2019, Pá - Ne. 

Rozpis výuky:

5.4. 18:30 - 21:00 hod (2,5 hodiny)
6.4.   8:00 - 21:00 hod (13 hodin)
7.4.   8:00 - 21:00 hod (13 hodin)

Celkem 28,5 hod s přestávkami.

KDE: Praha, DDM Praha 3 - Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3, Velký sál. (Nekontaktujte prosím recepci, ani jiné pracovníky Ulity, neposkytnou Vám žádné bližší informace o akci. Pokud bude třeba, kontaktujte organizátora akce na zy-qigong@email.cz).

PROGRAM SEMINÁŘE:

- praktikování všech cviků prvního stupně

- praxe možných variant "show" demonstrace qi

- rozebrání různých variant ochrany od špatné qi a vnějších vlivů

- technologie a technika předání učebního materiálu posluchačům

- jak vytvořit program pro pravidelná, klubová cvičení

- složení zkoušek

CENA SEMINÁŘE:

4100 Kč (160 eur) cena instruktorského kurzu pro nové zájemce o právo vyučovat I. stupeň ZY Qigong. 
Na závěr bude skládána zkouška + uhrazeno 108 eur za instruktorský certifikát (dohromady 4100 Kč + 108 eur). 108 eur je možné uhradit později, až po splnění všech podmínek pro instruktora viz výše, tedy např. až po absolvování IV. stupně.
  
25 % sleva – 3100 Kč (120 eur) pro ty, kdo nechtějí být instruktory a chtějí kurz projít proto, aby hlouběji pochopili praxi a naučili se správně provádět cviky.  
Nebude skládána zkouška.
 
25 % sleva – 3100 Kč (120 eur) pro současné instruktory, v případě, že instruktor chce navýšit svoji kvalifikaci (obdržet certifikát s právem vyučovat vyšší stupeň) + 108 eur za certifikát.
Bude prověřeno správné provádění cviků toho stupně, který chce instruktor vyučovat a opraveny chyby, bude prověřen výklad cviků žákům (může být formou písemné práce rusky, anglicky, česky).

50 % sleva - 2050 Kč (80 eur) pro současné instruktory, kteří nechtějí zvyšovat kvalifikaci.


Zkouška: Bude třeba ukázat správně provádění cviků a odpovědět ústně na otázky. Po kurzu je třeba samostatně sepsat a popsat, jakým způsobem bude chronologicky probíhat výuka na kurzu s posluchači. Tato práce může být odevzdána na semináři nebo zaslána emailem (rusky, anglicky nebo česky).

Poplatek za instruktorský certifikát je 108 eur. Pokud účastník semináře v době účasti nebude splňovat např. podmínku absolvování kurzu IV. stupně, uhradí pouze kurzovné za seminář a právo vyučovat mu vznikne až po absolvování kurzu IV. stupně a uhrazení 108 eur za instruktorský certifikát. Kdo bude chtít pouze absolvovat seminář, ale neplánuje stát se instruktorem, uhradí také pouze cenu semináře. 

PŘIHLÁŠENÍ A INFORMACE:  Vyplněním formuláře vpravo, případně i zasláním emailu na adresu zy-qigong@email.cz s uvedením, zda se chcete zúčastnit semináře jako budoucí či stávající instruktor a zda budete požadovat instruktorský certifikát.

 

 

Zpět

Kontakt

Bc. Petr Kochlík
Chvatěrubská 350
Praha 8
181 00

+420 728 694 999

© 2014 Všechna práva vyhrazena.