Instruktorský kurz - Tamara Martynová - PRAHA

05.04.2019 15:00

Instruktorský kurz s Tamarou I. Martynovou

Poprvé v ČR bude možné absolvovat instruktorský kurz. Kurz je určen pro ty, kdo se chtějí stát instruktorem s právem vyučovat I. stupeň, pro ty, kdo chtějí zvýšit stupeň, který vyučují a také pro ty, kdo chtějí hlouběji pochopit smysl praxe, ale neplánují vyučovat a získat certifikát učitele (v tom případě může účastník projít pouze výukou takové úrovně, kterou dříve absolvoval u certifikovaného instruktora - na kurzu I., II. III. st.).

Nezbytné podmínky pro získání instruktorského certifikátu s právem vyučovat I. stupeň:

- praktikovat nejméně dva roky od absolvování kurzu I. stupně

- v případě mnoholeté praxe by mezi posledním absolvováním I. st. a zkouškami na instruktora nemělo uplynout více než 5 let

- prokazatelné absolvování čtyř stupňů (certifikáty..), žádoucí je absolvování kurzu I. st. vícekrát

- je třeba umět správně praktikovat a vysvětlit všechny cviky popsané v knize Čung-juan čchi-kung, první stupeň, uvolnění těla.

Na závěr výuky budou probíhat zkouškyz teorie i praxe na kterých bude třeba ukázat správně cvičení a odpovědět ústně na otázky. Po kurzu je třeba samostatně sepsat a popsat, jakým způsobem bude chronologicky probíhat výuka na kurzu s posluchači. Tato práce může být odevzdána na semináři nebo zaslána emailem.

KDO: Tamara I. Martynová z Kyjeva. Tamara byla od počátku, kdy Mistr Xu Mingtang začal vyučovat mimo Čínu, jeho blízkou spolupracovnicí a organizátorkou a překladatelkou mnoha kurzů, retreatů a dalších akcí. Každý rok se také účastní několikatýdenních retreatů v Shaolinu. Je spoluautorkou prakticky všech dosud vydaných knih o ZY Qigong, včetně těch, které vyšly v českém a slovenském překladu. Tamara je velmi precizní lektorka, která dokáže vysvětlit smysl i těch nejmenších detailů cviků. Je oprávněna ustanovovat instruktory I.-III. stupně. Tamara přednáší v ruštině, bude zajištěn překlad do češtiny. 

KDY: 5.4.- 7.4. 2019, Pá - Ne.

KDEPraha - bude upřesněno.

CENA SEMINÁŘE: Cena semináře bude upřesněna s ohledem na místo konání. Poplatek za certifikát s oprávněním vést kurzy I. st. je 108 eur. 

PŘIHLÁŠENÍ A INFORMACE: Již brzo na těchto stránkách. 

 

 

Zpět

Kontakt

Bc. Petr Kochlík
Chvatěrubská 350
Praha 8
181 00

+420 728 694 999

© 2014 Všechna práva vyhrazena.