Co je qigong

Jako qigong* (čchi-kung), nebo též chikung, jsou označována různorodá čínská cvičení, která se zabývají rozvojem těla, ducha a také energie. Qigong je souborem cvičení a znalostí, jejichž praktikování vede k udržení dobrého zdraví, případně k harmonizaci organizmu člověka, aby se mohl sám uzdravit a k získání moudrosti a duševní pohody.  

Původ cvičení qigong sahá do velmi dávné historie. Prameny uvádějí, že qigong byl znám již před třemi, či pěti tisíci lety, případně dokonce zmiňují stáří více než sedm tisíc let, v případě školy Zhong Yuan Qigong (Čung-juan čchi-kung). Pojem qigong se z čínštiny obvykle nepřesně překládá jako práce s energií a energie bývá hlavním motivem cvičení qigong. Ve skutečnosti však je lépe pojem "qi" (čchi) ponechat nepřeložen, protože samotná "energie" je pouze jednou ze součástí toho, co staří mudrci nazvali "qi". I proto zvládnutí práce s qi přináší člověku mnohem více, než jen doplnění energie a odstranění únavy. Qigong bývá různě rozdělován na lékařský qigong a qigong pro bojová umění, z jiného hlediska na vnitřní a vnější, nebo také tvrdý a měkký. Pojem "qigong" je tedy obecný pojem, který je třeba chápat poměrně široce, jako třeba "sport", kam patří třeba běh, hokej, ale i šachy...

Jednou z tradičních škol, jejímž cílem je zdravý a komplexní rozvoj člověka, je i škola Zhong Yuan Qigong.

 

Co je Zhong Yuan Qigong

Mistr Xu Mingtang, hlavní představitel školy, vždy říká: "Zhong Yuan Qigong je jednoduchá věda o životě".

Cílem Zhong Yuan Qigong (Čung-juan čchi-kung)*, zkráceně ZY Qigong, je umožnit každému, kdo se zabývá tímto cvičením, dosáhnout pevného zdraví, duševní vyrovnanosti a úspěchu v běžném životě, protože "nežijeme pro qigong, ale cvičíme qigong pro život". Nejvyšším cílem pak je duchovní rozvoj, který vychází nikoli ze slepé závislosti na jakýchkoli autoritách, ale zejména z poznání a pochopení zákonitostí přírody a světa, toho, jak se věci mají. Cílem tak je "být sám sobě mistrem" a být šťastný bez ohledu na okolnosti v jakých žijeme.

ZY Qigong, je škola qigongu s velmi komplexním a logickým systémem výuky, který je dobře srozumitelný a použitelný i v západní kultuře. Stáří této školy se v literatuře uvádí přes 7 tisíc let, v každém případě lze přijmout jako fakt, že kořeny cvičení a filozofie této školy qigongu sahají do dávné historie. ZY Qigong je starší než mnohá světová náboženství, ale dodnes stojí mimo náboženství i politiku. Jedná se o systém, který byl z různých důvodů do relativně nedávné doby tajný, stejně jako i další školy qigongu, případně nebyl vyučován veřejně. Teprve v devadesátých letech minulého století byla rouška tajemství poodhalena a ZY Qigong se postupně začal vyučovat, a to i mimo Čínu. Tato skutečnost se ještě dnes odráží na tom, že je qigong na západě znám mnohem méně, než třeba indická jóga, která byla na západě poměrně populární již v šedesátých letech.

Více o qigongu např. viz Wikipedia.

*Poznámka: Na prvním místě je na těchto stránkách uváděna transkripce pinyin, tedy oficiální přepis čínských znaků do latinky. V závorce pak uvádím i českou transkripci, která se poměrně úspěšně přibližuje čínské výslovnosti a je často používána např. i v knihách vydaných v České republice.

 

Kontakt

Bc. Petr Kochlík
Chvatěrubská 350
Praha 8
181 00

+420 728 694 999

© 2014 Všechna práva vyhrazena.